Die Kommandanten Wpl Dailly

oberst_monnerat_serge

 

 

 

 

 

01.01.2004 – 31.12.2007  Oberst Monnerat Serge Kdt Fest RS 35
01.01.2008 – 31.12.2012  Oberst Monnerat Serge Kdt Infra/HQ S 35 & CCIDD

Oberst_Amherd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2013 – 31.12.2013  Oberst i Gst Amherd Franz-Josef Kdt Infra/HQ S 35

Oberst_Reusser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014 – ??                         Oberst i Gst Reusser Ulrich Kdt Infra/HQ S 35


?? – heute, Oberst Jörg Hauri, Kdt Infra/HQ S 35

Die Kommandanten Festungs-Offiziersschule Dailly

– 1975 – 1980   Oberst i Gst Bucher Werner, Kdt Fest OS
– 1981 – 1980   Oberst i Gst Wyder Theodor, Kdt Fest OS
– 1985 – 1986   Oberst i Gst Zellweger Arnold, Kdt Fest OS
– 1987 – 1989   Oberst i Gst Schorno Eduard, Kdt Fest OS
– 1990 – 1991   Oberst Wüthrich Rudolf, Kdt Fest OS
– 1992 – 1994   Oberst i Gst Fellay Luc, Kdt Fest OS
– 1995 – 2000   Oberst i Gst Rossi Francois, Kdt Fest OS
– 2001               Oberst i Gst Andrey Dominique, Kdt Fest OS
– 2001 – 2003   Oberst i Gst Müller Beat, Kdt Fest OS

Die Kommandanten Art UOS/RS St. Maurice / Savatan

1948 – 1950 Oberst i Gst Matile Pierre, Kdt Art UOS/RS

Die Kommandanten Artillerie-Offiziersschule St. Maurice / Savatan

1948 – 1950 Brigadier Matile Pierre, Kdt Art OS